Vision og værdier

Vision - "Se liv forvandlet"

Vi ønsker at se Jesus forvandle vores liv, og vil arbejde på, at han får lov til dette.

”Se”

– ikke bare passivt se andet/andres liv forvandlet, men også aspekter af ens eget liv. Discipelskab handler i høj grad om bevægelse både på et ydre og indre plan.

”Liv”

– i sin bredeste betydning; individuelt, relationer, børn, ægteskab, byen, skaberværket…osv

”Forvandlet”

– det er i passiv.  Det er Gud der forvandler, vi kan/skal kun skabe rammerne for forvandling i kirkens og vores eget liv. 

Værdier

Vi gør ting sammen:
Discipelskab er fællesskab, som giver de bedste betingelser for vækst, tryghed og beskyttelse i tjenesten. Vi leder sammen.

Vi er ærlige om livet:
Forvandling har som forudsætning, at vi er realistiske om udgangspunktet. Ønsketænkning og facade kan skabe forandring, men ikke vedvarende forvandling.

Der er plads til at fejle:
Vi kan godt gøre os umage uden at være perfekte. Nåden giver rum og plads til at vokse.