Begravelse

Begravelse

Ved dødsfald kontaktes præsten eller ledelsen.  

En begravelse i menigheden kan finde sted i Holstebro Oasekirkes ordinære gudstjenesterum, fra et kapel eller i en af sognekirkerne. Selve jordfæstelsen sker fra den aftalte kirkegård.  

Der er en merpris på gravsteder for ikke-medlemmer af folkekirken. Er man medlem af Holstebro Oasekirke, dækker kirken denne merpris.