Gaver

Gaver

Der er tre muligheder for at give en gave til Holstebro Oasekirke. Spontane gaver, Månedlig støtteel. via et Gavebrev. Månedlig støtteog Gavebrev, oprettes ved at tage kontakt til vores kasser: Brian Mortensen, tlf. 61 46 07 42 eller på: mortensen.brian@gmail.com 

Vores konto er i Vestjysk Bank reg.nr. 7601 kontonr. 0001305794. Husk at mærke din betaling med dit navn og CPR-nummer, så vi let kan identificere dig. 

Spontane gaver

Læs mere
Enkeltstående gaver kan overføres til vores konto i Vestjysk Bank reg.nr. 7601 kontonr. 0001305794. Husk at mærke din betaling med dit navn og CPR-nummer, så vi let kan identificere dig. Kontante gaver gives til vores kasserer, Brian Mortensen.

Månedlig støtte

Læs mere
En "månedsgave" er et løfte om en fast gave, du giver fra år til år, hvor du løbende kan justere gavens størrelse. Du giver tilsagn om et årligt beløb, og ordningen fortsætter indtil du selv siger den op. Vi foretrækker at du betaler din månedsgave via en fast, månedlig bankoverførsel for at lette vores administration. "Månedsgaver" er et tilsagn om en gave, men ikke i sig selv juridisk forpligtende.

Gavebrev

Læs mere
Et gavebrev er en bindende aftale om en årlig gave i 10 år. Gaven kan enten være et fast beløb eller en fast procentdel af din indkomst - det bestemmer du selv. Du kan trække hele gaven fra i skat - dog max 15% af din personlige indkomst. Hvis skattereglerne ændrer sig inden de 10 år er udløbet, bortfalder aftalen ved det pågældende års udløb.