Frivillig

Frivillig

I Holstebro Oasekirke er vi dybt afhængig af at løfte i fællesskab. Det gælder både når der skal stilles stole op til gudstjenesten, når der skal lyd til lovsangsbandet og når menighedslejren skal planlægges.  I vores kirke er der plads til, at der kan laves mange aktiviteter af alsidig karakter.

I vores kirke drømmer vi om, at det frivillige arbejde skal bidrage til:  

  • at flere i kirken deles om ansvar for kirkens liv.
  • at skabe sammenhold, ejerskab og motivation for alle i kirken
  • at alle må opleve at de har indflydelse og betydning for kirkens liv.

Frivillig

De frivillige er organiseret i forskellige mere eller mindre faste frivillige teams, inddelt i fire hovedgrupper grupper. Nogle teams har en fast opgave i relation til gudstjenesten, mens andre er mere ad hoc i relation til begivenheder i løbet af året. Tanken med de fire grupper er at aflaste ledelsen mht. drift og planlægning.

Disse grupper er et led imellem ledelsen og de praktisk udførende teams.  

De 4 grupper arbejder på hver deres område med drift, motivering af frivillige, drømme og udvikling, igangsætte nye aktiviteter, rekruttering, tænke nyt, give input til ledelsen mv. Teams og opgaver der relatere sig til den enkelte grupper er dog ikke konstant.

Gudstjeneste gruppen

Læs mere
Gudstjenestegruppen arbejder i udgangspunktet med følgende teams og emner: Lovsang, Forbøn, Profeti, Lyd og AV, Praktisk, Kaffe Gudstjenesteledelse og Evangelisk alliance

Fællesskabs gruppen

Læs mere
Fællesskabsgruppen arbejder eks. med følgende teams og emner: Cellegrupper, Kvinde/mandegrupper, Events, Ægteskabskursus, Rådgivning Sjælesorg, Alpha, Gadekirke, Bøn for kirken/byen, Diakoni og KIS

Drift gruppen

Læs mere
Drift gruppen varetages eller uddelegeres af de ansatte i staben. Her er opgaver som eks. hjemmeside, nyhedsbrev, opdatering af Facebook, vedligehold af kalender mv.

BUO – Holstebro

Læs mere
BUO gruppen er lidt anderledes da der her er tale om en bestyrelsen der på en årlig generalforsamling vælges til at varetage ledelsen af børne og ungearbejdet i kirken. Dvs. Børn og -juniorkirken og HOKUG (Ungdomsgruppe). Samt Familiearbejde og Familiegudstjenester.

Bliv Frivillig

Holstebro Oasekirke er vi afhængige af frivillige kræfter. Det er her den enkelte har mulighed for at bruge sin nådegave og intet bidrag er for småt eller ubetydeligt.

I vores fællesskab er der plads til, at man hjælper med det man kan og at ens interesser kan lede mod ny læring.

Du behøver altså ikke være uddannet lydtekniker, hvis du godt kunne tænke dig at arbejde med lyd i kirken. Vi hjælper hinanden og deler vores erfaringer. At være frivillig i Holstebro Oasekirken er en god mulighed for at lære nyt og udfordre egne evner. 

For ligesom legemet er en enhed, selv om det har mange lemmer, og alle legemets lemmer, så mange som de er, dog danner ét legeme, sådan er det også med Kristus” (1 kor. 12,12) 

I vores kirke ønsker vi, at alle kan tjene, med det de brænder for.

Vores kirke er præget af en stor grad af aktivitet og derfor er det frivillige netværk og de opgaver der er i kirken, også meget variable. Ønsker du viden om mere konkrete opgaver og at blive en del af vores frivillige netværk, så kontakt en fra staben eller Menighedsledelse.