Gudstjenester

Gudstjenester

Vi har tre typer af gudstjenester, den ordinære, Café Kanden og Explorer Together.  

Den “ordinære”:
Gudstjenesten
er i et nutidigt sprog, båret af en prædiken, lovsang og bøn. Har du været til gudstjeneste i en folkekirke, vil der være elementer, du genkender derfra, men i en mere uformel atmosfære. Her kommer vores lovsangsband og forbønsteam på banen, som en vigtig del af gudstjenesten. Prædiken bliver holdt af mennesker, der har noget særligt på hjertet. Prædikanter kan være medlemmer af kirken eller præsten/prædikanter fra andre kirker eller fællesskaber
Der er normalt særskilt program for børn og juniorer under prædikenen.
 

Café Kanden.
Her vil du opleve en lidt anderledes gudstjenesteform, hvor vi i sæ
rlig grad ønsker at fokuserer på fællesskab med hinanden og med Gud. Her er der tid til at dele livet med Gud og den enkelte har mulighed for at bidrage med ”små dryp” fra hverdagen. – Alle deltagere medbringer en kande kaffe, te, juice eller noget i den stil. Vi servere rundstykker. 

Explore Together

Kirken har igennem mange år arbejdet med en særlig gudstjenesteform, hvor vi sammen udforsker troen – uanset alder, baggrund og præferencer.
Der er mulighed for at udforske dagens tekst igennem lovsang, tale, kreativitet, stilhed, bibellæsning mm.
Kom og udforsk sammen med os.

Jeg kan lide, at man oplever at prøve at fortolke budskaber på nye måder, som man ikke nødvendigvis har prøvet før; gennem dét perspektiv, der f.eks. er det åndelige eller læse-zonen”
Lena, 21 år

”Jeg kan godt li at være til Krea og til lovsang. 
Det er dem jeg vælger hver gang! 
Jeg kan nemlig ikke finde ud af at være stille”

Mikela, 9 år

”Jeg sætter stor pris på gudstjenesteformer ”Explorer together”, hvor jeg kan opleve en skæv vinkel på troen eller en anden måde at reflektere eller udforske på end gennem at høre en traditionel prædiken.
Det er for mig givende, at gudstjenester har forskellige udtryksformer, da forskelligheden udfordrer mit tankesæt. 
Jeg er ikke specielt kreativ, men en mulighed for at møde Gud på en kreativ eller anderledes måde, er faktisk tillokkende.
Jeg ønsker mere af Gud og når jeg indimellem kan møde Gud gennem noget for mig uvant.
Så siger jeg ja-tak til at blive udfordret.”

Per, 52 år

Mere baggrund:
I vores mange forskellige tros-fællesskaber er der en mangfoldighed af Guds børn,
som befinder sig på mange forskellige stadier i deres Guds forhold og tros udvikling.
Vi er også meget forskellige, når det gælder åndelige oplevelser, vi har alle
forskellige læringsstile og foretrækker derfor at lære om og møde Gud på mange
forskellige måder. Vi er en smuk sammensætning af; artister, lærde,
refleksive/tænkere, dansere, viden samlere, fakta-findere, læseheste, skulptører,
forfattere, musikere, skuespillere, talere og lyttere.

”EXPLORE TOGETHER” sætter biblen i centrum for al denne mangfoldighed. Det er
meget praksis-orienteret værktøj. Et værktøj som hjælper os til at udforske
Guds ord og høre hans stemme på nøjagtig den måde, vi hver især foretrækker og
har lettest ved at møde Gud. Værktøjet opfordrer menigheden til at være sammen
og dele tanker, spørgsmål og åbenbaringer med hinanden – på kryds og tværs af alder og generationer. Alle er velkomne og alle kan deltage.

”EXPLORE TOGETHER” drømmer om at brødre og søstre i fællesskab skal høre fra Gud og sammen med hinanden lære mere om Guds kærlighed til alle os mennesker.
Ideen/konceptet virker i store grupper, små grupper, blandede aldersgrupper, ældre
grupper, unge grupper, børne grupper, familier, husmenigheder, kirker,
skoler….faktisk kan ”explore together” bruges i alle gruppesammenhænge.

”Explore together” har sit grundlag i mange års forskning, det er afprøvet og testet i
et utal af sammenhænge.

Se mere på her