Gudstjenester

Gudstjenester

Kirken har for første gang i mange år gudstjeneste hver søndag. Vi har valgt at have en række forskellige måder at samles på om søndagen. 

1: Den klassiske
2. Cafegudstjeneste
3. Hæng ud søndag
4. Explore together
5. Bibelsøndag
6. Emnesøndag

Find beskrivelsen af hver af søndagene længere nede af siden her.

Den “klassiske”:
Gudstjenesten er i et nutidigt sprog, båret af en prædiken, lovsang og bøn. Har du været til gudstjeneste i en folkekirke, vil der være elementer, du genkender derfra, men i en mere uformel atmosfære.
Til gudstjenesterne kommer vores lovsangsband og forbønsteam på banen, som en vigtig del af gudstjenesten. Prædiken bliver holdt af mennesker, der har noget særligt på hjertet. Prædikanter kan være medlemmer af kirken eller præsten/prædikanter fra andre kirker eller fællesskaber. 
Der er normalt særskilt program for børn og juniorer under prædikenen. 
Ellers har vi et børnelokale med legetøj, hvor man kan sidde med sine børn og høre og se gudstjenestens forløb.
Vi starter kl.10:30 og er færdige kl.12.00
Der vil normalt være mulighed for at spise frokost sammen bagefter. Medbring enten selv mad, eller køb pizza.1/6 pizza koster 15 kr.

 

Cafegudstjeneste.
Indholdet af denne søndag kan variere noget. Der vil dog være et oplæg eller prædiken. Afhængig af længde at dette oplæg, kan der være plads til samtale ved bordene om dagens emne.
Vi vil oftest synge et par sange samt have nadver sammen.
Vores cafegudstjeneste foregår i kirkens lounge område, hvor vi starter kl.10:30 med at spise morgenbrød sammen for dem, der har lyst.
Det koster 10 kr. at spise med. Dog gratis for børn under konfirmationsalderen.
Børn er meget velkomne til at deltage, selvom der ikke altid er særskilt børneprogram. Vi har god plads til leg i flere forskellige lokaler samt udenfor.
Vi slutter ca. kl. 12.00 og spiser normalt ikke frokost sammen disse søndage.

Hæng ud søndag:
Disse søndage mødes vi som kirke og fællesskab uden det store program.
Det vil altid indeholde en andagt af en art, men har ellers primært fokus på samvær og fællesskab.
Vi mødes kl.10:30 til fælles morgenbrød for dem der har lyst. Det koster 10 kr. at spise med. Det er dog gratis for børn under konfirmationsalderen.
Børn er meget velkomne til at deltage, selvom der ikke altid er særskilt børneprogram. Vi har god plads til leg i flere forskellige lokaler samt udenfor.
Vi slutter ca. kl. 12.00 og spiser normalt ikke frokost sammen disse søndage.Gudstjenester

Bibelsøndage:
Disse søndage vil vi typisk i fællesskab læse i bibelen, og snakke om det vi læser i grupper. Vi vil bruge forskellige måder at læse og studere Guds ord.
Vi mødes kl.10:30 til fælles morgenbrød for dem der har lyst. Det koster 10 kr. at spise med. Det er dog gratis for børn under konfirmationsalderen.
Børn er meget velkomne til at deltage, selvom der ikke altid er særskilt børneprogram. Vi har god plads til leg i flere forskellige lokaler samt udenfor.
Vi slutter ca. kl. 12.00 og spiser normalt ikke frokost sammen disse søndage.

Emnesøndage:
Her kommer der en oftest en gæst. Det kunne også være en person fra menigheden, som har noget de gerne vil dele. Her er det mere et foredrag/emne, og ikke en prædiken du kan møde.
Det vil være forskelligt om der er sang og nadver.
Vi mødes kl.10:30 til fælles morgenbrød for dem der har lyst. Det koster 10 kr. at spise med. Det er dog gratis for børn under konfirmationsalderen.
Børn er meget velkomne til at deltage, selvom der ikke altid er særskilt børneprogram. Vi har god plads til leg i flere forskellige lokaler samt udenfor.
Vi slutter ca. kl. 12.00 og spiser normalt ikke frokost sammen disse søndage.

Explore Together

Kirken har igennem mange år arbejdet med en særlig gudstjenesteform, hvor vi sammen udforsker troen – uanset alder, baggrund og præferencer.
Der er mulighed for at udforske dagens tekst igennem lovsang, tale, kreativitet, stilhed, bibellæsning mm.
Kom og udforsk sammen med os.

Jeg kan lide, at man oplever at prøve at fortolke budskaber på nye måder, som man ikke nødvendigvis har prøvet før; gennem dét perspektiv, der f.eks. er det åndelige eller læse-zonen”
Lena, 21 år

”Jeg kan godt li at være til Krea og til lovsang. 
Det er dem jeg vælger hver gang! 
Jeg kan nemlig ikke finde ud af at være stille”

Mikela, 9 år

”Jeg sætter stor pris på gudstjenesteformer ”Explorer together”, hvor jeg kan opleve en skæv vinkel på troen eller en anden måde at reflektere eller udforske på end gennem at høre en traditionel prædiken.
Det er for mig givende, at gudstjenester har forskellige udtryksformer, da forskelligheden udfordrer mit tankesæt. 
Jeg er ikke specielt kreativ, men en mulighed for at møde Gud på en kreativ eller anderledes måde, er faktisk tillokkende.
Jeg ønsker mere af Gud og når jeg indimellem kan møde Gud gennem noget for mig uvant.
Så siger jeg ja-tak til at blive udfordret.”

Per, 52 år

Mere baggrund:
I vores mange forskellige tros-fællesskaber er der en mangfoldighed af Guds børn,
som befinder sig på mange forskellige stadier i deres Guds forhold og tros udvikling.
Vi er også meget forskellige, når det gælder åndelige oplevelser, vi har alle
forskellige læringsstile og foretrækker derfor at lære om og møde Gud på mange
forskellige måder. Vi er en smuk sammensætning af; artister, lærde,
refleksive/tænkere, dansere, viden samlere, fakta-findere, læseheste, skulptører,
forfattere, musikere, skuespillere, talere og lyttere.

”EXPLORE TOGETHER” sætter biblen i centrum for al denne mangfoldighed. Det er
meget praksis-orienteret værktøj. Et værktøj som hjælper os til at udforske
Guds ord og høre hans stemme på nøjagtig den måde, vi hver især foretrækker og
har lettest ved at møde Gud. Værktøjet opfordrer menigheden til at være sammen
og dele tanker, spørgsmål og åbenbaringer med hinanden – på kryds og tværs af alder og generationer. Alle er velkomne og alle kan deltage.

”EXPLORE TOGETHER” drømmer om at brødre og søstre i fællesskab skal høre fra Gud og sammen med hinanden lære mere om Guds kærlighed til alle os mennesker.
Ideen/konceptet virker i store grupper, små grupper, blandede aldersgrupper, ældre
grupper, unge grupper, børne grupper, familier, husmenigheder, kirker,
skoler….faktisk kan ”explore together” bruges i alle gruppesammenhænge.

”Explore together” har sit grundlag i mange års forskning, det er afprøvet og testet i
et utal af sammenhænge.

Vi starter kl.10:30 og er færdige kl. 12.00

Der vil normalt være mulighed for at spise frokost sammen bagefter. Medbring enten selv mad, eller køb pizza. 1/6 pizza koster 15 kr.