Gudstjenester

Gudstjenester

Vi har flere typer af gudstjenester, den klassiske gudstjeneste, Cafégudstjeneste, hæng ud søndage og “Explorer Together”.  

Den “klassiske”:
Gudstjenesten
er i et nutidigt sprog, båret af en prædiken, lovsang og bøn. Har du været til gudstjeneste i en folkekirke, vil der være elementer, du genkender derfra, men i en mere uformel atmosfære. Her kommer vores lovsangsband og forbønsteam på banen, som en vigtig del af gudstjenesten. Prædiken bliver holdt af mennesker, der har noget særligt på hjertet. Prædikanter kan være medlemmer af kirken eller præsten/prædikanter fra andre kirker eller fællesskaber
Der er normalt særskilt program for børn og juniorer under prædikenen.
 

Cafegudstjeneste.
Vores cafegudstjeneste kan være meget forskellige:
Nogle gange vil der være fokus på prædiken, andre gange på lovsang, igen andre på samtale i grupper. Vi kan have besøg af en gæst, så det nogle gange får det mere karakter af et foredrag.
Normalt vil vi opdateret vores kalender her samt vores facebook begivenheder ca 2 dage før, så det er muligt at vide hvad søndagen består af.
Vi starter kl 10:30 med spisning af morgenbrød og hygge. Man må gerne medbringe kaffe/the/juice. Morgenbrød koster 10 kr. Man kan også springe dette over og møde kl 11 hvis man foretrækker det.
Gudstjenesten varer ca 1 time, men kan nogle gange trække sig lidt efter 12 afhængig af programmet.

Hæng ud søndag:
Disse søndage mødes vi som kirke og fællesskab uden det store program.
Det vil altid indeholde en andagt af en art, men har ellers primært fokus på samvær og fællesskab. 

Explore Together

Kirken har igennem mange år arbejdet med en særlig gudstjenesteform, hvor vi sammen udforsker troen – uanset alder, baggrund og præferencer.
Der er mulighed for at udforske dagens tekst igennem lovsang, tale, kreativitet, stilhed, bibellæsning mm.
Kom og udforsk sammen med os.

Jeg kan lide, at man oplever at prøve at fortolke budskaber på nye måder, som man ikke nødvendigvis har prøvet før; gennem dét perspektiv, der f.eks. er det åndelige eller læse-zonen”
Lena, 21 år

”Jeg kan godt li at være til Krea og til lovsang. 
Det er dem jeg vælger hver gang! 
Jeg kan nemlig ikke finde ud af at være stille”

Mikela, 9 år

”Jeg sætter stor pris på gudstjenesteformer ”Explorer together”, hvor jeg kan opleve en skæv vinkel på troen eller en anden måde at reflektere eller udforske på end gennem at høre en traditionel prædiken.
Det er for mig givende, at gudstjenester har forskellige udtryksformer, da forskelligheden udfordrer mit tankesæt. 
Jeg er ikke specielt kreativ, men en mulighed for at møde Gud på en kreativ eller anderledes måde, er faktisk tillokkende.
Jeg ønsker mere af Gud og når jeg indimellem kan møde Gud gennem noget for mig uvant.
Så siger jeg ja-tak til at blive udfordret.”

Per, 52 år

Mere baggrund:
I vores mange forskellige tros-fællesskaber er der en mangfoldighed af Guds børn,
som befinder sig på mange forskellige stadier i deres Guds forhold og tros udvikling.
Vi er også meget forskellige, når det gælder åndelige oplevelser, vi har alle
forskellige læringsstile og foretrækker derfor at lære om og møde Gud på mange
forskellige måder. Vi er en smuk sammensætning af; artister, lærde,
refleksive/tænkere, dansere, viden samlere, fakta-findere, læseheste, skulptører,
forfattere, musikere, skuespillere, talere og lyttere.

”EXPLORE TOGETHER” sætter biblen i centrum for al denne mangfoldighed. Det er
meget praksis-orienteret værktøj. Et værktøj som hjælper os til at udforske
Guds ord og høre hans stemme på nøjagtig den måde, vi hver især foretrækker og
har lettest ved at møde Gud. Værktøjet opfordrer menigheden til at være sammen
og dele tanker, spørgsmål og åbenbaringer med hinanden – på kryds og tværs af alder og generationer. Alle er velkomne og alle kan deltage.

”EXPLORE TOGETHER” drømmer om at brødre og søstre i fællesskab skal høre fra Gud og sammen med hinanden lære mere om Guds kærlighed til alle os mennesker.
Ideen/konceptet virker i store grupper, små grupper, blandede aldersgrupper, ældre
grupper, unge grupper, børne grupper, familier, husmenigheder, kirker,
skoler….faktisk kan ”explore together” bruges i alle gruppesammenhænge.

”Explore together” har sit grundlag i mange års forskning, det er afprøvet og testet i
et utal af sammenhænge.

Se mere på her