Menighedsledelsen

Menighedsledelsen

Kirkens ledelsen består af fem medlemmer i kirken. Personer der vælges ind  i ledelsen er valgt for en 2 årig periode.  

Valget finder sted på kirkens årlige årsmøde.  Årsmødet er kirkens øverste myndighed.

Ledelsen har det overordnede ansvar for kirkens praktiske, strategiske og økonomiske ledelse, og samles til ledelsesmøder ca. hver tredje uge

Ældsterådet

Ældsterådet håndtere eventuelle spørgsmål af teologisk karakter. De træffer teologiske beslutninger vedr. kirken i tilfælde af tvivlsspørgsmål. Sammen med præsten har de det overordnede ansvar for kirkens lære. I Holstebro Oasekirke er der to medlemmer af Ældsterådet, plus menighedens præst. Er der ingen præst, vælges et ekstra medlem.   

Bjarne

Bjarne Andersen

Formand
bjarnea123@gmail.com
61 75 29 66

Inger

Inger Larsen

Formand
ingervisby@gmail.com
22 80 42 98

irene_portrait

Irene Christiansen

irene@mogi.dk
22 92 33 07

IMG_2614

Ib Englev

ib.englev@gmail.com

Poul

Poul Fink

poulfink@live.dk
22 79 55 26