Konfirmation

Konfirmation

Den obligatoriske konfirmationsundervisning i Holstebro Oasekirke består af tre konfirmandweekender arrangeret af BUO,  konfioase.dk.  disse gennemgås grundelementerne i den kristne tro. De unge møder her konfirmander fra andre kirker, valg- ogfrimenigheder.Som medlem af Holstebro Oasekirke, kan der ansøges om økonomisk støtte til KØkonomionfiOase, kontakt kirkens ledelse. Ud over de tre konfirmandweekender i BUO, kan den øvrige konfirmandundervisning planlægges med tre forskellige udgangspunkter. 

Konfirmandundervisning i HOK & Konfirmation i HOK

Læs mere
Konfirmanderne deltager i KonfiOase og modtager undervisning i grundelementerne i den kristne tro, samt stifter bekendtskab med Oasefællesskabet. Efterfølgende vil der være en opfølgende konfirmandundervisning i kirken.

Konfirmandundervisning i skolen – Konfirmation i HOK

Læs mere
Konfirmanden følger konfirmandundervisningen i folkekirken, sammen med sin klasse. Konfimanten forventes også at deltage i KonfiOase. Konfirmanden skal også deltage i et kort forløb i HOK som forberedelse til selve konfirmationen.

Konfirmandundervisning i skolen – Markering af konfirmation i HOK

Læs mere
Konfirmanden kan også vælge at følge den normale undervisning og blive konfirmeret sammen med sin klasse og få en markering af konfirmationen i Holstebro OaseKirke. Her kan konfirmanden vælge at deltage i KonfiOase. Konfirmanden skal endvidere være med i et kort forløb som forberedelse til selve markeringen af konfirmationen.

Konfirmander der ikke er medlemmer af Holstebro Oasekirke kan også deltage i konfirmations-weekenderne og blive konfirmeret i Holstebro Oasekirke.