Kirkens medarbejdere

Kirkens medarbejdere

I Holstebro Oasekirke har vi pt en lille stab med 3 ansatte medarbejdere.

Disse medarbejdere  varetager en stor del af den daglige drift, og giver derigennem menighedsledelsen mulighed for at fokusere mindre på drift og mere ledelse.

Disse ansatte er ansat på henholdsvis 3-5 timer om ugen, og i tidsbegrænsede stillinger.

Pt har vi ingen præst ansat, og i stedet for er der ansat to “pastorale medarbejdere”, der varetager nogle af de traditionelle præste– opgaver.

Derudover er der ansat en administrativ medarbejder, der blandt andet hjælper ledelsen med at skabe orden, struktur og overblik i kirkens mangeartede og forskellige opgaver, forpligtelser og arrangementer.  

Da alle 3 medarbejdere kun har små deltidsansættelser, vil vi henstille til at du sender en mail, og så kontakter vi dig, når vi har tid og du kan evt. skrive det, hvis du gerne vil ringes op.

Karin

Karin Juhl

Administrativ medarbejder
kontor@holstebrooasekirke.dk

Torben

Torben Juhl

Pastoral medarbejder
torben@holstebrooasekirke.dk

Hans

Hans Rasmussen

Pastoral medarbejder
hans.rasmussen2@gmail.com