Kirkens medarbejdere

Kirkens medarbejdere

I Holstebro Oasekirke har vi pt en lille stab med 3 ansatte medarbejdere.

Disse medarbejdere  varetager en stor del af den daglige drift, og giver derigennem menighedsledelsen mulighed for at fokusere mindre på drift og mere ledelse.

De ansatte er på 3-5 timer om ugen, og i tidsbegrænsede stillinger.

Pt har vi ingen præst ansat, og i stedet for er der ansat flere til at varetage opgaverne. Bla en “pastorale medarbejder”, der varetager nogle af de traditionelle præste– opgaver.

Derudover er der ansat en administrativ medarbejder, der blandt andet hjælper ledelsen med at skabe orden, struktur og overblik i kirkens mangeartede og forskellige opgaver, forpligtelser og arrangementer.  

Vi har i 2023 ansat en børne og ungdomsmedarbejder for at give vores børne og ungdomsarbejde det bedste udgangspunkt.

Der er ikke bestemte kontortider, så skriv en mail med dit telefonnummer hvis du ønsker at blive kontaktet. 

Karin

Karin Juhl

Administrativ medarbejder
kontor@holstebrooasekirke.dk

image0 (2)

Ninna Troelsen

Børne og ungdomsmedarbeder
Ninna@holstebrooasekirke.dk

Torben

Torben Juhl

Pastoral medarbejder
torben@holstebrooasekirke.dk