Kirkelige handlinger

Dåb

Ved ønske om dåb i Holstebro Oasekirke skal ledelsen eller præsten kontaktes. 

Er mindst en af barnets forældre medlem af Holstebro Oasekirke, kan barnet blive døbt i kirken.

Med præsten aftales dato for dåbssamtale og for selve dåben.  

Konfirmation

Vi konfirmerer børn i 7. klasse, og som udgangspunkt altid på Store Bededag.

Ønsker du, at dit barn skal  konfirmeres i Holstebro Oasekirke skal mindst en forældrene som udgangspunkt være medlem af kirken og barnet selv medlem af BUO.

Som kirke forventer vi, at konfirmanden deltager i konfiOase. disse lejre gennemgås grundelementerne i den kristne tro.  De unge møder her konfirmander fra andre kirker, valg- ogfrimenigheder.

Som medlem af Holstebro Oasekirke, kan der ansøges om økonomisk støtte til konfiOase, kontakt kirkens ledelse.

Ud over de tre konfirmandweekender i BUO, kan den øvrige konfirmandundervisning planlægges med tre forskellige udgangspunkter. 

Konfirmandundervisning i HOK & Konfirmation i HOK

Læs mere
Konfirmanderne deltager i KonfiOase og modtager her undervisning i grundelementerne i den kristne tro, samt stifter bekendtskab med konfirmander og andre fra Oasefællesskabet. Derudover vil der være 3-4 samlinger med evt andre konfirmander i kirken, sammen med præsten eller andre voksne fra kirken.

Konfirmandundervisning i skolen – Konfirmation i HOK

Læs mere
Konfirmanden følger konfirmandundervisningen i folkekirken, sammen med sin klasse. Konfimanden forventes også at deltage i KonfiOase. Derudover vil der være 3-4 samlinger med evt andre konfirmander i kirken, sammen med præsten eller andre voksne fra kirken.

Konfirmandundervisning i skolen – Markering af konfirmation i HOK

Læs mere
Konfirmanden kan også vælge at følge konfirmandundervisning med klassen og blive konfirmeret sammen med dem. Hvis det ønskes kan konfirmanden derefter få en markering af konfirmationen i Holstebro OaseKirke. Konfirmanden skal aftale dette med præsten eller anden voksen fra kirken. Konfirmanden kan også vælge at deltage i KonfiOase.

Vielse og Bryllup

under udarbejdelse 

Begravelse

Ved dødsfald kontaktes præsten eller ledelsen.  

Afdøde skal som udgangspunkt have været medlem, for at kunne blive begravet ud fra Holstebro Oasekirke.

En begravelse i Holstebro Oasekirkes vil kunne finde sted i kirkens ordinære gudstjenesterum, fra et kapel eller i en af sognekirkerne. 

Præsten stiller sig til rådighed for samtale og begravelse i det omfang det er muligt.