Om os

Om os

Vi er en evangelisk luthersk kirke, som betragter hele Bibelen som værende Guds Ord til os. I Bibelen kan vi hente hjælp til, hvordan vi kan leve og hvordan vi kan være kirke. Vi er en karismatisk kirke, med samme trosgrundlag som folkekirken.  

I vores kirke ønsker vi at skabe plads til det hele menneske, ånd, sjæl og legeme. 

Vi er et fællesskab af mennesker med forskellig kirkelig baggrund, og vi mener at vi hver især er udrustet med forskellige evner. Tjenesten i vores kirke, er derfor baseret på den enkeltes nådegave og udrustning. I vores fællesskab er ingen evner for små eller for store, og vi ser alle mennesker værdifulde. 

Hos os er der plads til at være søgende og være i tvivl.  Vi er alle disciple, der livet igennem, modnes som kristne. 

Vi ønsker især at være noget for unge, børnefamilier og deres børn, samt skabe et rum for alles tilbedelse og tjeneste i hverdagslivet med Jesus.  

Vi er en kirke, som søger det tværkirkelige fællesskab og samarbejde. Vi lader os inspirere af andre kirkers erfaringer, også selv om de har et andet teologisk ståsted. 

Kirken startede i 2005, på initiativ af lokale kræfter.  

Dansk Oase:

Holstebro Oasekirke er tilknyttet DanskOase menighedsnetværk 

DanskOase arbejder for fornyelse, udrustning og mission i den danske kirke ud fra Folkekirkens evangelisk-lutherske grundlag. Gennem konferencer, netværk og ressourceformidling er ønsket, at skabe rammer for levende menigheder i mission.  

Gennem vores medlemskontingent til DanskOase, er Holstebro Oasekirke med til at støtte op om deres arbejde. Det betyder også at vores menighed deltager på SommerOase, LederOase og at vores konfirmanter forventes at deltage i KonfiOase.  

Arbejdet med at udruste børne og unge, er organiseret i foreningen Børne- og UngdomsOase (BUO). I Holstebro Oasekirke har vi en lokal BUO-bestyrelse der varetager koordineringen af denne indsats. Du kan læse mere om dette under frivillige.  

Læs mere på: https://www.danskoase.dk